අකුරට යන හැටි…

65

ප්‍රවාහන පහසුකම් නොමැතිවීම නිසා උපකාරක පන්ති යන සිසුන් පිරිසක් සහ මගීන් පිරිසක් ගාල්ල බද්දේගම බසයක එල්ලී ගමන් කළ අයුරු උළුවිටිකේ ප්‍රදේශයේ දී අප කැමරාවේ මෙසේ සටහන් විය.

හිනිදුම රවීන්ද්‍ර චන්ද්‍රලාල්, අක්මීමන කේ.මතිලාල්, ලලිත් චාමින්ද
 

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment