අගමැතිගේ පෞද්ගලික නිවස කඩා ගිනි තබයි

124

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ තර්ස්ටන් පාරේ පිහිටි පෞද්ගලික නිවස විරෝධතා කරුවන් විසින් කඩා ගිනි තබා ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment