අගමැති ඉල්ලා අස්වේ

422


අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිය ඉල්ලා අස්වීම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත යවා ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment