අගමැති ජනතාව අමතයි

436

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සහාය පළ කරමින් පැමිණ සිටින පාක්ෂික ජනතාව අමතමින් මේ වන විට ඒ මහතා විශේෂ ප‍්‍රකාශයක් කරමින් සිටී.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment