අගෝස්තු මුල දින 04ක් පාර්ලිමේන්තුව රැස්වේ

198

ලබන අගෝස්තු මස 03 වැනිදා සිට 06 වැනිදා දක්වා දින හතරක් පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් පැවැත්වීමට කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව තීරණය කර ඇත.

ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමේ (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පතල සේවකයන්ගේ ජාතික අවම වේතනය (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත සහ ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත මෙම දිනවල දී විවාදයට ගැනීමට නියමිත බවත් පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා පැවසීය.

මේ අතර ජනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ජාතික ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය පනත් කෙටුම්පත ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාවේ තවදුරටත් සළකා බැලීමෙන් අනතුරුව විවාදයට ගැනීමට නියමිත බවද දසනායක මහතා පැවසීය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment