අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන්ට පමණක් ඉන්ධන දෙන්න ඉන්ධනහල් වෙන් කරයි

339

අත්‍යවශ්‍ය සේවාවලට පමණක් ඉන්ධන නිකුත් කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට බලය පවරමින් ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්ක සඳහා ඉන්ධනහල් කිහිපයක් වෙන් කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව දිස්ත්‍රික්ක විසිපහම ආවරණය වන පරිදි මෙම ඉන්ධනහල් නම්කර නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

මේ වනවිට රට තුළ බරපතළ ඉන්ධන අර්බුදයක් හටගෙන තිබීම නිසා අත්‍යවශ්‍ය සේවා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යෑම සඳහා මෙම ඉන්ධනහල් ප්‍රමාණය ඒ වෙනුවෙන් වෙන්කර ඇත.

ශිරාන් රණසිංහ

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment