අත්හිටුවූ ජපන් ව්‍යාපෘති 12 ක් යළි ක්‍රියාත්මක කිරීමට  ජනපති සාකච්ඡා කරයි

214

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ කාලයේදී අත්හිටුවන ලද, ජපන් ආයෝජන ව්‍යාප්ති 12ක් යළි ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජපන් රජය සමග සාකච්ඡා කිරීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිය ජපන් සංචාරයේදී බලාපොරොත්තු වේ. මෙහිදී පසුගිය ආණ්ඩු කාලයේදී අත්හිටුවනු ලැබූ සැහැල්ලු මොනෝ රේල් ව්‍යාපෘතිය නැවත ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා ජපන් රජය සමග විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිතය.

 හිටපු ජපන් අගමැති ශින්ෂුවා අබේ මහතාගේ අවමඟුලට සහභාගි වීම සඳහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජපානය බලා පිටත්ව ගොස් ඇත. සාහසිකයකු විසින් ඝාතනය කෙරුණු හිටපු ජපන් අගමැතිවරයාගේ අවමඟුල හෙට පැවැත්වෙනු ඇත. සිය ජපන් සංචාරයේදී ජපානයේ කැබිනට් ඇමැතිවරුන් කිහිපදෙනකු සමගත් එරට වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා සමගත් ජයිකා ආයතනයේ සභාපතිවරයා සමගත් සාකච්ඡා කිරීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සැලසුම් කරගෙන සිටී.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment