අදත් කොරෝනා රෝගීන් හත්සියය පනී

71

අද තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 725ක් හමුවිය.මීට අමතරව සුවය ලැබූ කොවිඩ් රෝගීන් 442ක් ද සුවය ලැබූහ.ඒ අනුව මේ දක්වා සුවය ලබා ඇති රෝගීන් ගණන 526,353කි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment