අදත් ජල හා කදුලු ගෑස් ප්‍රහාර

195

ආණ්ඩුවට එරෙහිව විරෝධතා පාගමන පැමිණි විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් පිරිසක් අද සවස කොටුව ලංකා බැංකු මාවත සහ ඕල්කොට් මාවතට පිවිසීමට උත්සාහ කිරීම නිසා එය වැලැක්වීමට පොලිසිය ජල හා කදුලු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment