අදත් පැය තුනක විදුලි කප්පාදුවක්

47

රට පුරා අද (17) දිනයේ ද පැය 03ක විදුලි කප්පාදුවක් සැලසුම් කර තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment