අදත් පැය 03ක් විදුලිය කැපේ

49


රට පුරා අද (29) දිනයේත් පැය 03ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් නිකුත් කර ඇති අද විදුලි කප්පාදු කාලසටහන මෙසේය.

අදත් පැය 03ක් විදුලිය කැපේ
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment