අදානිගේ සුළඟෙන් අපිට පාඩුලු

211

ඉන්දියානු “අදානි සුළං බලාගාර ව්‍යාපෘතිය” ක්‍රියාත්මක වුවහොත් ඉදිරියේ දී වාර්ෂිකව මෙරටට රුපියල් බිලියන දහයකට ආසන්න පාඩුවක් විඳීමට මෙරටට සිදුවනු ඇතැයි විදුලිබල මණ්ඩල වෘත්තීය සමිති කියයි.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල දත්ත වාර්තා අනුව මන්නාරම සුළං විදුලි බලාගාරයෙන් විදුලි ඒකකයක් මණ්ඩලය ආසන්න මිලදී ගත්තේ රු. 14.40ක් වැනි මුදලකට බවත් අදානි සමාගම එවැනි විදුලි ඒකකයක් ලංකාවට විකිණීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ මීට සාපේක්ෂව 72%කින් වැඩි මුදලකට බවත් එම වෘත්තීය සමිති කියයි.

එනම් මන්නාරම් බලාගාරයෙන් අයකරන මුදලට වඩා රුපියල් 11.00කට වැඩි මුදලකට ඔවුන් අලෙවි කිරීමට සූදානමින් සිටින බවද විදුලි වෘත්තීය සමිති කියයි.

මෙමඟින් වාර්ෂිකව රටට අහිමි වන අතිවිශාල ධනයක් ඇමෙරිකානු ඩොලර් ලෙස ඉන්දියානු සමාගමේ ගිණුම් වෙත යන බවත්, කියන එම වෘත්තීය සමිති මෑතක දී අදානි සමාගම සමඟ අත්සන් කළ මන්නාරම ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමට නියමිත මෙගාවොට් 500ක සුළං විදුලි බලාගාරයේ විදුලි ඒකකයක මිල සංසන්දනය කිරීමේදී විදුලිබල ඇමැතිවරයා විසින් හිතාමතාම රටේ ජනතාව නොමඟ යවා ඇතැයි ද චෝදනා කර සිටී.

සුජීව තත්සර

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment