අදානි සමූහය ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන්තොටුපළ 3ක බලය අල්ලයි

293

ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන්තොටුපළ 3ක පරිපාලනය ලබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාවේ අදානි සමූහය සූදානම් වන බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.

කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ, රත්මලාන ගුවන්තොටුපළ සහ මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ කළමනාකරණ සම්බන්ධයෙන් මෙරට බලධාරීන් සමග සාකච්ඡා පවත්වා ඇති බව ද හින්දු පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.

ඉන්දියාවේ මුම්බායි ගුවන්තොටුපළ ඇතුළු ගුවන්තොටුපළ 08ක් අදානි සමාගම පාලනය කරයි.

චතුර පමුණුව

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment