අද කොවිඩ් මරණ

213

කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 09 ක් අද වාර්තා විය.මෙම මරණ ඊයේ හදුනාගත් ඒවාය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment