අද කොවිඩ් මරණ

152

කොවිඩ් ආසාදිත මරණ පහක් අද වාර්තා වී ඇත.එම මරණ ඊයේ හදුනාගත් ඒවාය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment