අද කොවිඩ් මරණ

91

අද තවත් කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 20ක් වාර්තා වේ. මෙම මරණත් සමග මෙරට වාර්තා වූ කොවිඩ් මරණ ගණන 15,969කි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment