අද කොවිඩ් මරණ 20 ක්

27

කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 20 ක් අද වාර්තා විය.එම මරණත් සමග මෙරට කොවිඩ් ආසාදිත මරණ ගණන 13841 දක්වා ඉහළ ගියේය.

advertistmentadvertistment