අද කොවිඩ් මරණ

88

මෙරටින් අද තවත් කොවිඩ් මරණ 04ක් වාර්තා වේ.මෙම මරණ ඊයේ සහතික කළ ඒවාය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment