අද කොවිඩ් මරණ

60

අද තවත් කොවිඩ් මරණ දෙකක් වාර්තා වී ඇත.මෙම මරණ ඊයේ හදුනාගත් ඒවාය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment