අද කොවිඩ් රෝගීන්

90

මෙරට කොවිඩ් මරණ 03ක් වාර්තාවේ.එම මරණ ඊයේ සහතික කළ ඒවාය. එසේම අද දින වාර්තා වූ නව කොවිඩ් ආසාදිත රෝගීන් ගණන 83කි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment