අද කොළඹට දුම්රිය නෑ

147

අද දින කොළඹට කිසිදු දුම්රිය සේවාවක් ක්‍රියාත්මක නොවන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment