අද ඩොලරයේ මිල

1306


ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද නිකුත් කළ විනිමය අනුපාත අගය අනුව ඇමෙරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 361.72කි.ව්කුණුම් මිල රුපියල් 374.99කි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment