අද දසදහසක් සුවය ලබයි

66

කොව්ඩ් ආසාදිතව සිටි 10001 දෙනෙකු අද (21) දින සුවය ලබා ඇත.
ඒ අනුව මේ වන විට සුවය ලැබූ මුළු සංඛ්‍යාව 607119 දක්වා ඉහළ ගියේය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment