අද නව කොවිඩ් ආසාදිතයන් 700 පනී

68

තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 204ක් වාර්තා වීමත් සමග අද වාර්තා වූ නව කොවිඩ් ආසාදිතයින් ගණන 716 ක් දක්වා ඉහළ ගියේය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment