අද වාර්තා වූ කොවිඩ් මරණ

87

අද කොවිඩ් මරණ තුනක් වාර්තා වේ.මෙම මරණ ඊයේ සහතික කළ ඒවා බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයා සදහන් කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment