අද විදුලිය කැපීමක් නෑ

55


පොහොය දිනට පසුදින නිවාඩුව යෙදී ඇති අද (16) දි‍නයේ විදුලි කප්පාදුවක් සිදුනොවන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම සඳහන් කර සිටී.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment