අද විශේෂ කෝටිපති ලොතරැයි පත එළිදැක්වීම

164

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය සමගින් අත්වැල් බැඳ සිටින ලොතරැයි පාරිභෝගික ඔබ වෙනුවෙන්ම වාසනාව උරුම කිරීමේ අරමුණින් අද කෝටිපති ටිකට්පතෙහි විශේෂ දිනුම් ඇදීමක් ‘අද විශේෂ කෝටිපති” ලෙස වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීමට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය කටයුතු කර ඇත.

ලංකාවේ සිව් දෙසටම වාසනාවේ පණිවුඩය රැගෙන යමින් ගෙවී ගිය මස තුළ කෝටි 8 සහ කෝටි 5 ක් ඉක්මවූ කෝටිපතියන් දෙදෙනෙක්ද, ලක්ෂපතියන් රැසක්ද බිහිකළ ‘අද කෝටිපති’ ලොතරැයි පතෙහි විශේෂ දිනුම් ඇදීමක් ‘අද විශේෂ කෝටිපති’ නමින් වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීම සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේදී, එහි සභාපති/ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී අජිත් ගුණරත්න නාරංගල මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉතා සාර්ථකව නිමා විය.

අද කෝටිපති විශේෂ ටිකට්පත, ඔබගේ සිහින සැබෑ කරගන්න අවස්ථාවක් සලසමින් රුපියල් කෝටි 5 සුපිරි ජයමල්ල සහ අනෙකුත් සුපුරුදු මුදල් ත්‍යාගවලට අමතරව විශේෂ අංක ගැලපීමෙන් රුපියල් 100,000/- සහ 50,000/- හි මුදල් ත්‍යාග රැසක්ද ඔබ වෙත උදාකරදීමට අවස්ථාව උදාකර දී ඇත.

2023 ජුනි 28 වන බදාදා දින දිනුම් ඇදීමට නියමිත මෙම ‘අද විශේෂ කෝටිපති’ ටිකට්පතක මිල රුපියල් 20 කි. වැඩි වැඩියෙන් තෑගි දිනාගන්න වැඩි වැඩියෙන් ‘අද විශේෂ කෝටිපති’ ටිකට්පත් මිලදී ගන්නා ලෙස සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය ආරාධනා කර සිටියි.

සටහන සහ ඡායාරූපය – ජූඩ් ඩෙන්සිල් පතිරාජ

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment