අධිභාර බද්ද ගැන මුදල් ඇමතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

312

රුපියල් මිලියන 2000වඩා ආදායම් උපයන ආයතන සහ පුද්ගලයින්ගෙන් එක්වරක් පමණක් අයකරන සියයට 25ක බද්ද සේවක අර්ථසාධක අරමුදල සහ සේවක භාරකාර අරමුදල ඇතුළු අරමුදල් 11සදහා අදාල නොවන බව මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේ දී සදහන් කර ඇත.එම බද්ද අයකර ගන්නා සමාගම් සහ පුද්ගලයින් 69දෙනකු හදුනාගෙන ඇති බව ද ඇමැතිවරයා පවසා ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment