අනවසර ඉන්ධන අලෙවිය ගැන සොයයි

285

අනවසරයෙන් ඉන්ධන ගබඩා කරගෙන අලෙවි කරන පුද්ගලයන් සොයා හෙට සිට වැටලීම් සිදුකරන බව පොලිසිය පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment