අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය කෙටි චිත්‍රපට තරගාවලියක්

192

රජරට විශ්වවිද්‍යාලීය මානව ශාස්ත්‍ර අධ්‍යයනාංශ අනුබද්ධිත සන්නිවේදන සංසදය සංවිධානය කරන “තිනේත්‍රා 2022” අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය කෙටි චිත්‍රපට තරගාවලියේ නිර්මාණ භාර ගැනීම මේ දිනවල සිදුවන අතර ඒ හා සමගාමීව සිදුකිරීමට නියමිත කෙටි චිත්‍රපටකරණයේ මූලිකාංග පිළිබඳ වැඩමුළුව ජුලි 25 දා සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබේ. එදින පෙ.ව. 8 සිට 10 දක්වා පැවැත්වෙන මෙම වැඩමුළුව මෙහෙයවනු ලබන්නේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ආරියරත්න ඇතුගල විසින් වන අතර එය විවෘත වැඩමුළුවක් ලෙස පැවැත්වෙන බව රජරට විශ්වවිද්‍යාලයීය මානව ශාස්ත්‍ර අධ්‍යයනාංශයේ සහය කථිකාචාර්ය සාචිනි ගුණරත්න ‘දිවයින’ට පැවසුවාය.

“ආර්ථික අර්බුදය සහ ජන ජීවිතය” නමැති තේමාව පාදක කරගෙන මෙම කෙටි චිත්‍රපටි තරගාවලිය සඳහා නිර්මාණ ඉදිරිපත් කළ යුතු වන අතර නිර්මාණ ධාවන කාලය විනාඩි පහකට සීමා කර ඇත. නිර්මාණ යොමු කිරීම එයසබැඑයර්ගසබදෙග?ටප්සකගජදප නමැති විද්‍යුත් ලිපිනය ඔස්සේ සහ සී. ඩී. තැටි මගින් සිදුකළ හැකිය. මානව ශාස්ත්‍ර අධ්‍යයනාංශය, සමාජීය හා මානව ශාස්ත්‍ර පීඨය, ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලය, මිහින්තලේ නමැති ලිපිනයට සී.ඩී. තැටි මගින් මෙම නිර්මාණ භාර දිය හැකිය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment