අන්තරේ පාගමන බොරැල්ල දෙසට

262කොටුව දුම්රිය පොල අසලින් ගමන් ආරම්භ කළ අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍යයින්ගේ විරෝධතා පාගමන මරදාන දෙසින් බොරැල්ල දෙසට ගමන් කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment