අන්ත දිළිදු අය මෙන්න

1422

වර්තමාන ගෝලීය ආර්ථික තක්සේරුවට අනුව දිනකට ඩොලර් 1.5කට වඩා ( රුපියල් 500ක් පමණ ) අඩුවෙන් ආදායම් ලබන අය අන්ත දිලිඳු කාණ්ඩයට අයත් යැයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන් සදහන් කරයි.තිරසර ගෝලීය සංවර්ධනයට අදාළ වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කිරීම සදහා වූ නවතම යෝජනාවලියෙහි මේ බව සඳහන් කර ඇත.මෙම යෝජනාවලිය එළිදැක්වීම අද කොළඹ ගලධාරි හෝටලයේ දී පැවැත්විණි. මෙම යෝජනාවලියට අනුව 2030 වසර වන විට දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන සහ අවදානම්ය ලක්විය හැකි පුද්ගලයන් ශක්තිමත් කිරීම,අවම වශයෙන් සංවර්ධනය වූ රටවල සහ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම ඉලක්ක කර ඇත.අවුරුදු 05ට අඩු ළමුන් සම්බන්ධයෙන් මිටි වීම සහ ක්ෂය වීම පිළිබඳ අන්තර්ජාතික වශයෙන් එකගතාවයට පත් ඉලක්ක 2025 වසර වන විට ළගා කර ගැනීම ද මෙහි අරමුණය.දුගී බව තුරන් කිරීම,සාගින්න නැතිකිරීම, නිරෝගී ජීවිත, ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක්,ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය,සැමට ජලය,නවීන බල ශක්තිය,නගර සහ ජනාවාස සකස් කිරීම, දේශගුණික විපර්යාස සහ ඒවායේ බලපෑමට එරෙහිව නැගී සිටීම, සාමකාමී සමාජයක් ගොඩනැගීම ඇතුළු ඉලක්ක 17ක් සපුරා ගැනීම මෙම යෝජනාවලියේ අරමුණු බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන සදහන් කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment