අනාගත දැක්මකින් යුතු වූ පුරෝගාමියෙකුට පිදෙන ස්වර්ණමය උපහාරය

364

ජාත්‍යන්තරයේ සුපතල ශ්‍රී ලාංකේය කීර්තිමත් සන්නාමයක් වන වෝග් ජුවලර්ස් සිය 60 වන සංවත්සරය සමරණ මෙම වසරේ, එහි නිර්මාතෘවරයාණන්ගේ 21 වන ගුණ සැමරුම උදෙසා කෙරෙන උපහාරයයි.

අනාගත දැක්මකින් යුතු වූ පුරෝගාමියෙකුට පිදෙන ස්වර්ණමය උපහාරය

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment