අපනයනකරුවන්ට සහනයක්

218

රටට ලැබෙන සේවා අපනයන මුදල් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවය ඉවත් කිරීමට මහ බැංකුව පියවර ගෙන ඇත.අපනයන කරුවන්ගේ ඉපැයීම් රට තුළට ගෙන ඒම සඳහා දිරිමත් කිරීමේ අරමුණින් මෙම පියවර ගත් බව මහ බැංකුව සදහන් කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment