අප්‍රේල් මාසයේ උද්ධමනය නඟී

33

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය අනුව ගණනය කළ අප්‍රේල් මාසයේ උද්ධමනය සියයට 2.7 දක්වා වැඩි වී ඇත.

ඉකුත් මාර්තු මාසයේ වාර්තා වූ උද්ධමනය සියයට 2.5කි.

පසුගිය මාර්තු මාසයේ සියයට 5ක් වූ ආහාර කාණ්ඩයේ උද්ධමනය ඉකුත් අප්‍රේල් මාසයේදී සියයට 3.3ක් දක්වා අඩු වී ඇත. එසේම පසුගිය මාර්තු මාසයේ සියයට 0.7ක් වූ ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ උද්ධමනය ඉකුත් අප්‍රේල් මාසයේදී සියයට 2.3ක් දක්වා ද වැඩි වී ඇත.

ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඊයේ (21දා) නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවක මේ බව සඳහන් වේ.

ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment