අපි පත්කරගත්තු කෙනා රකින්නැතුව වෙන කවුරුහරි රකින්නද – ඥානසාර හිමි

1764
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment