අරගලකරුවෝ අරලියගහ මැදුරටත් යති

133

ආණ්ඩුවට එරෙහිව විරෝධතාවයේ දෙන අරගල කරුවෝ අගමැති නිල නිවස වන අරලියගහ මන්දිරයේ ඇත ද ඇතුළු වී ඇත .මේ වන විට ඔවුහු එහි සිරි නරඹමින් රැඳී සිටිති.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment