අරගලකරුවෝ පෙත්සම් ඉවත් කර ගනිති

675

ගාලු මුවදොර අරගල භූමියෙන් ඉවත් වන ලෙස පොලිසිය කළ දැනුම්දීම බල රහිත කරන ලෙස ඉල්ලා අභියාචනාධිකරණයට ගොනු කර තිබූ පෙත්සම් හතර අදාල පෙත්සම් කරුවන් විසින් ඉවත් කර ගනී.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment