අරගල කරුවෝ පාර්ලිමේන්තුව ළගටත් යති

247

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ඉල්ලා අස්වන ලෙස බල කරමින් මේ වන විට බත්තරමුල්ල පිහිටි පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය අසලට ද අරගලයේ නිරත ජනතාව ගොස් උද්ඝෝෂණයේ නිරතව සිටිති.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment