අරලගකරුවෝ ජනපති නිල නිවස ඉදිරිපිට

246

කොළඹ අරගලයේ යෙදී සිටින අරලගකරුවෝ විශාල පිරිසක් වනවිට ජනාධිපති මාවත ඔස්සේ ජනාධිපති නිල නිවස ආසන්නයේ උද්ඝෝෂණයක නිරතව සිටිති.පොලිසිය සහ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ දැඩි ආරක්ෂාව එම ප්‍රදේශයට යොදවා ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment