අර්බුදයෙන් මිදීමේ පළමු පියවර ජනවරමක් සහිත පාලනයක් ගොඩනැගීමයි

112

ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක

අර්බුදයෙන් මිදීමේ පළමු පියවර ජනවරමක් සහිත පාලනයක් ගොඩනැගීම යැයි ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පැවසීය. කොළඹ ගලධාරි හෝටලයේ දී 24 දා පැවැති ජාතික ජන බලවේගය ආර්ථික සමුළුව අමතමින් අදහස් දැක්වූ ඒ මහතා මෙසේද කීය අපේ රටේ විවිධ පැතිවලින් ආර්ථිකයේ කඩා වැටීම පිළිබිඹු වෙනවා. උද්ධමනය වැඩිවීමෙන්, ණය ගෙවා

ගැනීමට නොහැකිවීමෙන්, රැකියා අහිමිවීමෙන් මේ ආර්ථිකය කඩා වැටීමේ ප්‍රතිඵල පෙන්නුම් කරනවා. ව්‍යාපාර අවිනිශ්චිත තත්ත්වයට පත්වීමෙන් ආර්ථික කඩාවැටීම අපිට පිළිබිඹු වෙමින් තිබෙනවා. අද අපේ රට මුහුණ දී තිබෙන සියලු

ගැටලුවල අවසන් ප්‍රතිඵලය තමයි, අණ්ඩුවට වියදම් කරන්න රුපියල් අහිමිවීම. රටට වියදම් කරන්න ඩොලර් නැතිවීම. 2023 අයවැය ලේඛනයේදී අපි රුපියල් ටි්‍රලියන 2ක ණය වාරික ගෙවීමට ඇස්තමේන්තු කර තිබෙනවා.

පොලී වාරිකය ටි්‍රලියන 2.2යි. 2023 සඳහා අපේ ණය වාරිකය සහ පොලී වාරිකයේ එකතුව ටි්‍රලියන 4.2යි. 2022දී රජයට ලැබුණු මුළු ආදායම රුපියල් ටි්‍රලියන 2යි. ව්‍යාපාරික මහත්වරුන් හැටියට ව්‍යාපාරයක් එහෙම පවතින්න බැරි බව ඔබ දන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් නිවසක් පවතින්නත් බැහැ. එහෙම රටක් පවතින්නත් බැහැ. ඒක තමයි මේ ගැටලුවල අවසාන ප්‍රතිඵලය.

මූලික ආර්ථික උපාය මාර්ගයේදී අපි බොහෝ අය මේ ආර්ථික ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න උපයෝගී කර ගන්නවා, ආර්ථිකමය කරුණු. බදු ප්‍රතිපත්ති වැරදියි. අපි ගත්තු ආනයන ප්‍රතිපත්ති වැරදියි. සැලසුම් වැරදියි වගේ. අපි හිතනවා මේ ආර්ථික කරුණු ප්‍රධානයි වගේම මේ අර්බුදයේ පතුලේ තිබෙන සාධකය, අපේ රටේ දේශපාලන සංස්කෘතියයි. (පොලිටිකල් කල්චර්). අපේ රටේ ව්‍යාපෘති බැලුවත්, බදු වෙනස් කිරීම්, ලිහිල් කිරීම් බැලුවත් අපේ රටේ ණය ගැනීම් දෙස බැලුවත් අපි රාජ්‍යයන් සමග එකතු වෙන සබඳතාවන් දෙස බැලුවත් ඒ පිටුපස තිබෙන්නේ පොලිටිකල් කල්චර් එක. ඒ නිසා මේ රට ගොඩනඟනවා නම් අපට පදනමක්, බේස් එකක් අවශ්‍යයි. අපි ඔබට සහතිකයක් දෙනවා මේ කඩා වැටී, කුණුවී තිබෙන දේශපාලන සංස්කෘතිය අපි වෙනස් කරනවා. මේ පදනම හදන්නේ නැතිව අපට පෙරට යා නොහැකියි.

අපි හිතනවා අපේ ආර්ථිකයේ මූලික වශයෙන් අපි පිළිගන්නා උපායමාර්ගය අපේ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය ඉහළ යා යුතුයි. භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයට ජනතාව හවුල් විය යුතුයි. අද අපේ රටේ ජාතික ධනයෙන් 36%ත් උත්පාදනය කරන්නේ බස්නාහිර පළාතෙන්. අපේ රටේ ජාතික ධනයට උතුරු මැද පළාතේ දායකත්වය 5%යි. වයඹ පළාතේ දායකත්වය 9%යි. ආර්ථිකයට ජනතාව හවුල් වෙන ප්‍රමාණයට තමයි ආර්ථිකයේ ප්‍රතිලාභ ජනතාවට ගලාගෙන යන්නේ. ආර්ථිකයට ජනතාව හවුල් වෙන්නේ නැතිනම් ආර්ථික ක්‍රියාකාරිත්වයට ජනතාව සම්බන්ධ වෙන්නේ නැතිනම් ආර්ථිකයේ ප්‍රතිලාභ එම ජනතාවට ගලාගෙන එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ජනතාවගේ ජීවිත පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් සහනාධාර පවත්වාගෙන යා යුතුවෙනවා. 1994 සිට අවුරුදු 30කට ආසන්න කාලයක් සමෘද්ධිය ක්‍රියාත්මක කරන්න සිදුවී තිබෙන්නේ ඇයි? ග්‍රාමීය දුප්පත් ජනතාවට ආර්ථිකයේ පංගුකරුවන් ලෙස සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාවක් ලැබී නැහැ. ආර්ථිකයට සම්බන්ධවීමට අවස්ථාවක් නැතිනම් ආර්ථිකයේ ප්‍රතිලාභ ඔවුන්ගේ අතට ගලාගෙන එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදන ඉහළ දැමිය යුතුයි. ජනතාවට ඒ ආර්ථිකයට සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව ලැබිය යුතුයි. ආර්ථිකයේ ලැබෙන ප්‍රතිලාභ සාධාරණය බෙදී යා යුතුයි. සාධාරණ’ය යන වචනය ලෙස විශේෂ කොට දක්වනවා. ඇයි? අපේ රටේ ධනයේ ඉහළම ඉන්න 10%, අපේ රටේ ජාතික ධනයෙන් 38%ක් භුක්ති විඳිනවා. පහළම ඉන්න අයට ලැබෙන්නේ රටේ ජාතික ධනයෙන් 1.1%ක් පමණයි. එය සාධාරණද? අපි මිනිසෙක් හැටියට ඉපදිලා දීර්ඝ කාලයක් ජීවත් වන්නේ නැහැ. අවුරුදු 70ක් හෝ 80ක් පමණ කෙටි කාලයකින් මිය යනවා. ඒ කාලය තුළ ඕනෑම පුරවැසියෙකුටම තමන්ගේ ජීවිතයේ මූලික වුවමනාවන් ඉටුකර ගැනීමට සමත්වෙන ආදායම් මාර්ගයක් නොලැබිය යුතුද? ආර්ථිකය භුක්ති විඳීමේ විශාල පරස්පරතාවයක්, විෂමතාවක් තිබෙනවා නම්, ඒ සමාජය කවදාවත් ස්ථාවර වන්නේ නැහැ. ගැටුම්, ඇනකොටා ගැනීම්, මත්ද්‍රව්‍ය, සුරා – සූදුව වැළැක්වුවහොත් සමාජය ස්ථාවර සමාජයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. සමාජය යහපත් කරන්නත්, පහළට සාධාරණ පංගුවක් ගලාගෙන යා යුතුයි. මේක තමයි ආර්ථිකයේ මූලික පදනම.

අපි වසර තුන හතරක් ඇතුළත ශක්තිමත් සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලක් හදාගන්න ඕනෑ. ව්‍යසනයක් වූ විට ආධාර මුදලක් දෙන එකට විතරක් නොවෙයි; ඒ ව්‍යාපාරයක් කඩා වැටුණොත් ඒ ව්‍යාපාරිකයා ඒ ක්ෂේත්‍රයේම රඳවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන මැදිහත් වීම කිරීමටයි.
සිරිමන්ත රත්නසේකර

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment