අලුත් අවුරුද්දේ අවසන් නැකැත අද

55

සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුදු නැකත් චාරිත්‍රවල අවසන් චාරිත්‍රය වන පැළ සිටුවීමේ චාරිත්‍රය අදට යෙදී තිබේ.අද පූර්වභාග 10.16ට යෙදී ඇති සුබ නැකතින් රන්වන් පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී නැගෙනහිර දිශාව බලා පැළසිටුවීම මැනවි බව අවුරුදු නැකැත් චාරිත්‍රයේ දැක්වේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment