අලුත් ඇමැති ධුරයෙන් ආයතන 64 ක් නාමල් යටතට

1202

ජනාධිපති කාර්යාලය යටතේ ඇති ආයතන 11 ක් මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු 53 ක්….

කී‍්‍රඩා සහ යෞවන කටයුතු පිළිබඳ කැබිනට් අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්‍ෂ මහතාට පෙරේදා (16 දා* හිමිවූ සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ අධීක්‍ෂණ කැබිනට් අමාත්‍ය ධුරය යටතට ජනාධිපති කාර්යාලය යටතේ පවතින ආයතන 11 ක් සහ මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින දෙපාර්තමේන්තු සහ මණ්ඩල 53 ක් අධීක්‍ෂණ කටයුතු සඳහා පවරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

 ඒ අනුව ජනාධිපති කාර්යාලය යටතේ පවතින ශී‍්‍ර ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය, කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාව, ති‍්‍රවිධ හමුදා සාමාජිකයන් කොරෝනා වෛරස ආසාදනයෙන් වළක්වා ගැනීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකාය, කොවිඞ්-19 අමාත්‍යාංශ කාර්ය සාධක බළකාය, කොවිඞ්-19 ජාතික එන්නත්කරණ සැලැස්ම කි‍්‍රයාත්මක කිරීම සඳහා වන ජාතික කාර්ය සාධක බළකාය, ශී‍්‍ර ලංකාවේ අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකාය, නැගෙනහිර පළාත තුළ පුරාවිiාත්මක උරුමය කළමනාකරණය පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකාය ඇතුළු ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකා 11 ක අධීක්‍ෂණ කටයුතු පැවරී ඇත.

 මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති මහා භාණ්ඩාගාර කටයුතු යටතට අයත් භාණ්ඩාගාරය, විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු දෙපාර්තමේන්තු 13 ක් රාජ්‍ය ආදායම් කළමනාකරණ කටයුතු යටතට අයත් දේශීය ආදායම්, ශී‍්‍ර ලංකා රේගුව, සුරාබදු, ජාතික ලොතරැුයි සහ සංවර්ධන ලොතරැුයි මණ්ඩල, ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතන 06 ද බැංකු මූල්‍ය හා ප‍්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ ප‍්‍රතිපත්ති හා නියාමන කටයුතු යටතේ ඇති ශී‍්‍ර ලංකා මහ බැංකුව, සියලූම රාජ්‍ය බැංකු, මූල්‍ය, රක්‍ෂණ හා ආශි‍්‍රත ආයතන ඇතුළු දෙපාර්තමේන්තු, කොමිෂන් සභා සහ කාර්යාංශ 08 ක්, අරමුදල් කළමනාකරණය යටතේ ඇති ජාතික රක්‍ෂණ භාර අරමුදල, සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාරකාර අරමුදල ඇතුළු අරමුදල් 14 ක්, ඈවර කිරීමට හෝ වෙනත් ආයතන සමග ඒකාබද්ධ කිරීමට නියමිත විදුලි සංදේශ දෙපාර්තමේන්තුව, වනජීවී භාරය ඇතුළු ආයතන සහ සංස්ථා 7 ක් සහ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව, නිවාස සංවර්ධන මූල්‍ය සංස්ථාව, රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව, ජාතික මෙහෙයුම් මැදිරිය සහ ඌණ කි‍්‍රයාකාරී ව්‍යවසායයන් හෝ ඌන උපයෝජිත වත්කම් පුනරුදය ඉවත් කිරීම යන ආයතන 5 මෙලෙස පවරා ඇත.

උපාලි ද සේරම්

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment