අලුතින් ඉන්ධන ප්‍රවාහන බලපත්‍ර

459

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන ප්‍රවාහනය සඳහා අලුතින් බවුසර් රථ සදහා බලපත්‍ර ලබා දීමට සහ මෙතෙක් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ බවුසර් රථ සදහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට විදුලි බල සහ බලශක්ති ඇමැති කාංචන විජේසේකර මහතා ඛණිජ තෙල් සංස්ථාව වෙත උපදෙස් දී ඇත. ඉන්ධන ප්‍රවාහනය නොකරන බවුසර් රථ වල බලපත්‍ර අවලංගු කිරීමටද තීරණය කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment