අවුරුද්දට අමුත්තන් බලන්න හිරුකරුවන්ට දින තුනක්

59

මෙවර සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් සිරකරුවන්හට අමුත්තන් බැලීම සඳහා දින තුනක් ලබාදී ඇත.

ඒ අනුව අප්‍රේල් 13, 14 සහ 15 යන තෙදින තුළ සිරකරුවන්ට අමුත්තන් බැලීමට අවස්ථාව ලබාදී ඇතැයි බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එදිනට සිරකරුවන් බැලීමට පැමිණෙන ඥාතීන් විසින් එක් අයකුට ප්‍රමාණවත් වන පරිදි ආහාර පාර්සලයක් හා එක් අයකුට ප්‍රමාණවත් වන පරිදි ඔවුන්ට අවශ්‍ය රසකැවිලි ද රැගෙනවිත් භාරදීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සෑම බන්ධනාගාර ආයතනයකම සපයා ඇතැයි ද සඳහන් කරයි.

මීට අමතරව සියලුම බන්ධනාගාර ආයතන තුළදී සිරකරුවන් සහ සැකකරුවන්ට අවුරුදු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර සිදුකරන අතර ඔවුනට කිරිබත් ලබාදීම ද සිදුකරන බවත් රැඳවියන්ගේ හිසතෙල් ගෑමේ මංගල්‍යය ද චාරිත්‍රානුකූලව සිදුකිරීමට නියමිත බවත් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. බන්ධනාගාර පුනරුත්ථාපන අංශය මගින් ජන ක්‍රීඩා ඇතුළත් අවුරුදු උත්සව, සංගීත වැඩසටහන් සහ සනීපාරක්‍ෂක ද්‍රව්‍ය බෙදාදීමේ වැඩසටහන් ද සංවිධානය කර ඇති බවත් ඊට සිරකරු සුබසාධක සංගමයේ අනුග්‍රහය ලැබී ඇති බවත් සඳහන් කරයි.
චමින්ද සිල්වා

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment