අවුරුද්දට විදුලි තෑග්ගක්

328

සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් 13සහ 14 යන දිනවල විදුලිය කප්පාදු නොකර බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment