අවු 18 ට වැඩි පාසල් දරුවන්ටත් එන්නත් ලබා දෙමින්

116

කොළඹ ජින්තුපිටිය විවේකානන්ද දෙමළ විදුහලේදී වයස අවු.16-17 සිසුන්ට වෛද්‍ය අධීක්‍ෂණය යටතේ එන්නත ලබාදුන් අයුරු.

ඡායාරූප – නිශාන් එස්. පි‍්‍රයන්ත

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment