ආණ්ඩු විරෝධීන් කාල්ටන් නිවස වටලති

489

සිවිල් ජනතාව විශාල පිරිසක් තංගල්ල බස් නැවතුම්පොළේ සිට රාජපක්ෂ විරෝධී පෝස්ටර් අතැතිව තංගල්ල කාල්ටන් නිවෙස ඉදිරිපිට ඇති පොලිස් මාර්ග බාධකය පෙරළා කාල්ටන් නිවෙස ඉදිරිපිට ඇති මාර්ග බාධකය වෙත පැමිණ මේ වනවිට උද්ඝෝෂණයේ යෙදෙමින් සිටිති.
විවිධ සටන් පාඨ කියමින් ආණ්ඩු පාලනයෙන් ඉවත්වන්නැයි රාජපක්ෂවරුන්ට ඔවුහු බල කර සිටී.
තංගල්ල අධිකරණයේ නීතීඥවරුන්ද පෝස්ටර් අතැතිව උද්ඝෝෂණයට එක්ව සිටී.

ආණ්ඩු විරෝධීන් කාල්ටන් නිවස වටලති
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment