ආධුනික කාන්තා පොලිස් කොස්තාපල්වරියකට අතවරයක් වෙලාලු!

1163

සෙවනගල පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා අත්අඩංගුවට ගන්න අධිකරණ නියෝග

ආධුනික කාන්තා පොලිස් කොස්තාපල්වරියකට ලිංගික අතවර කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් කළ විමර්ශනයකට අනුව සෙවනගල පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවරයා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස ඇඹිලිපිටිය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ මඟින් නියෝග කර ඇත. එම ආධුනික පොලිස් කොස්තාපල්වරිය විසින් සෙවනගල පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවරයා තමාට ලිංගික අතවර කළේ යැයි කොළඹ කාන්තා හා ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ මූලස්ථානයට කළ පැමිණිල්ලක විමර්ශන කටයුතු සඳහා පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස නියෝග නිකුත් කර ඇත. සැකකාර පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා දින 3 කට නිවාඩු ලබාගෙන ගොස් ඇති අතර මේ වන තුරුත් ඔහු සේවයට වාර්තා කර නොමැත. ඇඹිලිපිටිය මහේස්ත්‍රාත් අදිකරණයේ නඩු පවරා ඇති අතර ඒ අනුව සැකකාර ස්ථානාධිපතිවරයා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස අධිකරණය මඟින් නියෝග නිකුත් කර ඇත.

කුට්ටිගල – සේන වී. ගමගේ

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment