ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ලේකම් පත් කරයි

518

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විශ්‍රාමික ජනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා යළි එම ධුරයට කිරීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පියවර ගෙන ඇත..

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment